बिचार ब्लग

झ्याल बाहिरको उज्यालो ।

कौतुहलता,सोचाइ अनि भोगाइ यी सबै फरक कुरा हुन । हामी जे सोच्छौँ त्यो भन्दा हकिगत फरक हुन्छ।रमाउने, कमाउने, जिन्दगी जिउने हाम्रो छुट्टा छुट्टै अनुभव छ अनि फरक तरिका। तपाइलाइ थाहा छ हामिले सोचेको भन्दा पनि अलि कति फरक छ यो दुनियाँ,अनि फरक छ यो संसार । (पहिलो दिन) हामी सबैको सपनाको सहर अनि त्यही सहरको […]

Suman Khatiwada
बिचार ब्लग शिक्षा सम्पादकिय साहित्य/कला

Rumors and Reality about covid-19 vaccination.

Some people think that The Vaccine for covid-19 is not so Effective while others think that After long practice And proper test vaccines work for all age groups. At the beginning of 2019 A.D, the virus called “Corona” was seen in the Wuhan,China. Talking about the covid-19 vaccines, General public are being confusing day by […]

ब्लग

Kispang Fikuri Hill

Nepal is a multi-ethnical, multi-cultural, multi-religious and multi-lingual country. Nepal is also known as a suitable place to promote tourism. There are many tourism sectors in Nepal. Among them, fikuri hill is also one of the tourism sectors. Fiikuri Mahadev temple is on the hill. On the day of Haribodani Ekadashi, thousand of pilgrims visit […]